EQUISit

Integritetspolicy

Allmänt

Vi hanterar primärt endast uppgifter rörande juridiska personer och därmed inte personuppgifter. Kontaktuppgifter till den juridiska personen hanterar vi som personuppgifter i enlighet med GDPR.

I det fall vi hanterar personuppgifter ska du alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Syftet med denna integritetspolicy är att visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen, GDPR.

Vi hanterar säkerheten kring era personuppgifter med största respekt och hänsyn. På denna sida beskriver vi hur insamling och användning av data hanteras på vår hemsida för att följa gällande lagar och förordningar GDPR (General Data Protection Regulation).

Personuppgiftsansvarig

Equisit AB är ansvariga för att Nyttotekets personuppgiftsbehandling sker i enlighet med gällande lagstiftning. 

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan knytas till en person som är i livet. Exempel på detta kan vara namn, adress och personnummer.

Vilka uppgifter hantera vi och hur länge?

De uppgifter som lagras är de fält som respektive formulär innehåller samt de uppgifter du ger oss via telefonsamtal. Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen.

Varför behandlar vi uppgifterna?

Equisit behandlar dina uppgifter av olika anledningar. Huvudsakligen görs detta för att fullgöra kundrelationens ömsesidiga rättigheter och förpliktelser. Vi behandlar även dina uppgifter för att möjliggöra: allmän kundvård, utskick av nyhetsbrev med rabatter, nyheter och andra tips, hantering av kundförhållandet, underlag för bokföringslagar och annan tillämplig lagstiftning, upprättandet av kundregister, kommunikation via telefon eller epost.

Ta del av, ändra eller radera den lagrade informationen

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har lagrade om dig. För att göra detta kontaktar du personuppgiftsansvarig. Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig finner du lite längre ned på sidan. Du har även rätt att begära rättning eller att bli glömd.

Kontaktinformation till oss

Har du frågor om vår behandling av personuppgifter eller vill begära ett registerutdrag, kontakta oss på: gdpr@equisit.se

Samtycke

Genom att använda vår webbplats och våra kontaktformulär godkänner du vår integritetspolicy.

Vill ni veta mer?

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Jag är intresserad
Skicka en offert

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Jag är intresserad
Skicka en offert

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.